Laptop Assistant

Laptop Assistant 1.8

Laptop Assistant extends máy tính xách tay khả năng và tăng tính xách tay an ninh
Người dùng đánh giá
2.1  (90 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.8 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
DeSofto
Laptop Assistant extends máy tính xách tay khả năng và tăng tính xách tay an ninh.
Cái auto-câm chọn làm cho anh PC im lặng khi đi ngủ/bỏ chế độ, tắt hay khi màn hình bị khóa. Cũng có tiếng là tự động câm khi bảo vệ màn hình đã xuất hiện. Khác nhau có vẻ câm kế hoạch khác cho sức mạnh nguồn.
Khi cô gõ một tin nhắn trên máy tính xách tay và ngón tay cái của anh vô tình cọ theo những touchpad, điều này dẫn đến sự thay đổi vị trí của chiếc chạy trong tài liệu của anh và anh nên bắt đầu đánh máy mỗi lần nữa và lần nữa. Touchpad blocker tự động tắt máy tính touchpad trong khi gõ. Nó sẽ tự động tắt touchpad khi cậu đánh máy nhắn tin.
Thông tin được cập nhật vào: